Wednesday, 23 July 2014

Plaza Espagna and the Magic Fountains by night, Barcelona

We had diner close to Plaza Espagna and I planned to take some night shots afterwards. The conditions were great and I didn't forget my tripod. We are very happy with the results of the pictures of Plaza Espagna and in particular Arenas de Barcelona.

A bit further on the Montjuïc hill, colored fountains and music enchant tourists. We have to admit it is a spectacular view. Like many landmarks in Barcelona, the fountains were built for the World Exhibition of 1929.

We hadden een restaurant geboekt in de buurt van Plaza Espagna en waren van plan achteraf nachtfoto's te maken. De omstandigheden waren uitstekend en deze keer was ik mijn Tripod niet vergeten. We konden niet meer tevreden zijn met de foto's van Plaza Espagna en in het bijzonder Arenas de Barcelona. 

Een beetje verder op de heuvel van Montjuïc, betoveren op muziek dansende gekleurde fonteinen het publiek. We moeten toegeven dat dit heel spectaculair is. Zoals vele bezienswaardigheden werden de fonteinen gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1929. 
 
Barcelona by night Arenas

Barcelona by night Fountains

Barcelona by night Magic Fountains

Barcelona by night Magic Fountains

Barcelona by night Picture Man

Barcelona by night Amazing water

Barcelona by night water cascade

Barcelona by night columns

Barcelona by night water on fire

Barcelona by night Venetion Towers

Barcelona by night

Barcelona by night Plaza Espagna

Previous Barcelona article: Casa Vicens, one of Gaudi's first big projects

Previous By Night article: The last Christmas lights of Leuven by night

Return to main page

Tuesday, 22 July 2014

Casa Vicens, one of Gaudi's first big projects, Barcelona

You find this privately owned house called Casa Vicens in the Gràcia district. We like Gaudi's work but did not visit this house before. Since the owner lives here, you cannot enter the building but the facade alone provides many picture opportunities. It is the first time we encounter a privately owned building registered on the UNESCO World Heritage list. Its value is currently estimated above 30 million euros.

The main elements of Gaudi's style are found back in the facade. He worked with mosaics, many colored stones and titles, and used Moorish elements. His imagination knew no limits but was very labor intensive. Today we would think twice before starting such a project but Barcelona still takes on this challenge with the construction of the Sagrada Familia.

Je vindt dit Gaudi huis Casa Vicens in de Gràcia wijk. We houden van Gaudi's werk maar hadden dit huis nog niet eerder bezocht. Daar de eigenaars hier leven kan je het gebouw niet binnen maar de gevel biedt reeds genoeg materiaal voor een mooie foto reeks. Het is tevens de eerste keer dat we een privé bezit zien op de UNESCO Werelderfgoed lijst. Zijn waarde wordt momenteel boven de 30 miljoen euro geschat. 

De hoofdelementen van Gaudi's stijl kunnen worden terug gevonden in de gevel. Hij werkt met mozaïek, stenen en tegels in een uitgebreid kleurenpalet, en Moorse invloeden. Zijn verbeelding kende geen grenzen maar het bouwen was zeer arbeidsintensief. Vandaag zou men twee keer nadenken vooraleer zo'n project te starten maar Barcelona gaat nog steeds de uitdaging aan met het bouwen van de Sagrada Familia. 
 
Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Casa Vicens Barcelona

Previous Barcelona article: Italian flair on Plaza Espagna

Previous Gaudi article: Amazing forest interior of the Sagrada Familia, Barcelona

Return to main page

Monday, 21 July 2014

Italian flair on Plaza Espagna, Barcelona

Isn't it special to discover Italian towers on a Spanish Square? It is however a fact, both Venetian Towers are 47 meters high and are a marking point for the Avenue of Queen Maria Christina. It is a strange feeling to see replicas of Italian landmarks in Barcelona. The pictures we took from above were taken from the top floor of Arenas de Barcelona. This bullring was constructed in 1900 and is now a modern shopping centre.

Most of our attention goes to the fountains and statues in the middle of Plaza Espagna. There are no crossings to this monument on this multi-lane roundabout but if you wait until traffic stops in front of a red light, you can start running to the middle. That's what I did to the big astonishment of my parents in law. Funny circumstances, when I ran back they stated "You said that you are not taking risks on your travels". I didn't know crossing the street was so dangerous. Lol.

Is het niet bijzonder Italiaanse torens te ontdekken op een Spaans plein? Het is echter een feit dat de twee 47 meter hoge Venetiaanse Torens de invalsweg van de Avenue Koningin Maria Christina markeren. Wel blijft het raar deze replica's van bijzondere Italiaanse architectuur in Barcelona aan te treffen. De foto's uit hoger gelegen positie zijn van op het dak van de Arenas de Barcelona getrokken. De stieren arena gebouwd in het jaar 1900 en nu omgevormd tot een modern winkelcentrum. 

Onze meeste aandacht gaat uit naar de fonteinen en standbeelden in het midden van Plaza Espagna. Er is echter geen voetganger oversteekplaats naar dit monument. Op het rondpunt met meerdere rijvakken kan je echter wachten tot het verkeer in zijstraten geconfronteerd wordt met een rood licht en dan ren je over naar het midden. Dat is wat ik deed tot de grote verontwaardiging van mijn schoonouders. Wel een grappige situatie wanneer ik terug liep, en zij mij confronteerden: "Je zei dat je nooit risico's nam tijdens je reizen". Ik wist niet dat een straat overlopen zo gevaarlijk was. Lol.
 
Plaza Espagna Barcelona Venetian Towers

Plaza Espagna Barcelona fountain

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona crocodile

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona flowers

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Plaza Espagna Barcelona

Previous Barcelona article: Barcelo Raval, a modern hotel close to the Ramblas

Previous Square article: A collection of monuments on Tribunales, Buenos Aires

Return to main page