Tuesday, 22 April 2014

Strolling through the alleys of fortress city Mdina

In this article we try to give you some impressions of the fortress city of Mdina. This medieval town is completely surrounded by a tick defence wall. It must be one of the most preserved of its kind. It is comparable to the city of Dubrovnik but here, Mdina is located on a hill which make it even more impressive.

There is only one entrance to the city. Almost all streets are narrow but you can't get lost. The town is too small for that. We find it a pity that there are still cars allowed within the walls. They should consider limiting this to only a few hours early morning or late evening. Mdina has many churches and historical buildings but above all, the views of the area are amazing. Having a drink on one of the terraces looking towards Mosta is just fantastic.

In dit artikel proberen we u enkele indrukken te geven van de burchtstad Mdina. Deze middeleeuwse stad is volledig omringt door een dikke verdedigingsmuur en moet wel één van de best bewaarde stadsmuren zijn ter wereld. Een beetje vergelijkbaar met Dubrovnik maar Mdina is gelegen boven op een heuvel wat het indrukwekkender maakt. 

Er is slechts één toegangspoort om de stad te betreden. Bijna alle straatjes zijn small maar je kan er niet verloren lopen, de stad is gewoon te klein hiervoor. Het is wel spijtig dat er nog steeds auto's toegelaten zijn in Mdina. Men zou dit moeten beperken tot de vroege en late uren. Mdnia heeft vele kerken en historische gebouwen maar het allerbeste zijn de zichten over de omgeving. Dit is ongelooflijk. Genieten van een drankje op een terras met zicht op Mosta is betoverend. 
 
Mdina General

Mdina General Cathedral

Mdina General Gate

Mdina General

Mdina General

Mdina General

Mdina General

Mdina General Balcony

Mdina General

Mdina General Knight

Mdina General

Mdina General

Mdina General Terraces

Mdina General Wine

Mdina General

Previous Mdina article: The knights of Malta and Mdina experience

Previous General Impressions article: General Impressions of Mosta and surroundings, Malta

Return to main page

Monday, 21 April 2014

The knights of Malta and Mdina experience

In the old town of Mdina you find a cinema theatre and house that introduces visitors in the history of Malta. The Mdina Experience is an audio visual movie which takes you through all battles on the island. Who were there: the Romans, the crusaders, the Spanish, the French and the English. Probably we even forgot a few.

The Maltese knights are displayed in this house with live size puppets as also all their enemies and allies. Discover the invention of gunpowder, first used in battle. Information is available in many languages and this is an interesting visit for the whole family which reflects the true story of the island.

In de oude stad Mdina vind je een cinema en huis die bezoekers inleiden in de geschiedenis van Malta. De Mdina ervaring is een audio visuele film die u mee neemt naar de verschillende veldslagen op het eiland. Wie waren er allemaal: de Romeinen, de kruisvaarders, de Spanjaarden, de Fransen en de Engelsen. Waarschijnlijk hebben wever nog enkele vergeten. 

De Maltese ridders worden uitgebeeld in het huis met levensgrote poppen, alsook deze van hun vijanden en bondgenoten. Ontdek het gebruik van buskruit in gevechten. Informatie is beschikbaar in vele talen en dit is een interessant bezoek voor de gehele familie. Het geeft een waarheidsgetrouw beeld weer van de Maltese geschiedenis. 
 
Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Knights of Malta, Mdina

Previous Mdina article: General Impressions of Mosta and surroundings, Malta

Return to main page

Sunday, 20 April 2014

The fabulous church of Los Martires, Malaga

This little church was not marked on our tourist information map, so we had low expectations. The street is so small that it is almost impossible to take a picture of the church exterior. However, above the entry portal there hangs a tile artwork with two female angels which sets the tone for the art inside the church. The colourful tiles displaying Our Lady Carmen and Oliva are so nice. We have seen such tile art before.

It didn't stop there, just look at the ship, the ceiling decorations and walls. This is a church, one out of a thousand. Each chapel contains an altar with a Madonna. The golden chapel displays a statue of Jesus. What a fabulous Church!

Deze kleine kerk stond niet op de toeristenkaart dus lagen de verwachtingen laag. De straat was zo smal dat je zelfs bijna geen foto van de kerkgevel kon maken. Boven de ingang hing een kunstwerk met twee vrouwelijke engelen in tegelwerk. Dit zet reeds de toon voor de kunst in de kerk met tegelcomposities van Onze Vrouw Carmen en Oliva, die prachtig zijn. Nog nooit hebben we zo'n tegel kunstwerken gezien. 

Daar hield het echter niet op, kijk maar naar het schip, de plafonds en muurdecoraties. Dit is een kerk, één uit duizend. Iedere zijkapel bevat een altaar met een Madonna behalve de gouden kapel die een beeld van Jezus bevat. Wat een prachtige kerk! 
 
Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga Tiles

Church of Los Martires Malaga Carmen

Church of Los Martires Malaga Oliva

Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga

Church of Los Martires Malaga

Previous Malaga article: Industrial and fishing activities in the port of Malaga

Previous Church article: Church of the Assumption of Mary, Mosta

Return to main page