Sunday, 26 February 2017

Plaza Espagna and Monument Cortes, Cadiz

This square and monument were erected for the celebration of the Spanish constitution of 1812. Surrounded by green sculptured trees and red flowers the victory column stands out in the sun light.

On top of the pillar, a few men are carrying the book of the constitution, the law on which Spain was founded. Statues are well restored and on both sides of the column you find bronze horses with their master. The most impressive statue is from a lady carrying a bronze sword. She represents Spain.

Dit plein en monument werden opgetrokken om de Spaanse constitutie van 1812 te vieren. Omringt door groene sculptuur boompjes en rode bloemen staat deze overwinningszuil te schitteren in het zonlicht. 

Op de top dragen enkele mannen het zware boek van de grondwet, de wet bij de oprichting van Spanje. Standbeelden zijn goed onderhouden en aan beide zijden van de zuil staan bronzen paarden met hun ruiters. Het meest indrukwekkende beeld is dat van een dame die een bronzen zwaard draagt. Zij vertegenwoordigt Spanje. 
 
Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Plaza Espagna Monument Cortes

Previous Cadiz article: La Caleta Beach and club Maritimo Gaditano

Previous Monument article: Place des Quinconces - Monument aux Girondins, Bordeaux

Return to main page

Thursday, 23 February 2017

La Caleta Beach and club Maritimo Gaditano, Cadiz

It is low tide and the small fisher boats are stranded on the beach. In the background you see Fort San Sebastian with its lighthouse. The weather circumstances are good and people try the cold water.

The impressive white building, which looks partially like a pier, is the club Maritimo Gaditano. A super piece of architecture and a landmark for La Caleta Beach. It's too cold for us to swim so we are going to visit the fort.

Het is laag tij en de kleine vissersloepen liggen op het droge strand. Op de achtergrond zie je fort San Sebastian met zijn vuurtoren. Het is redelijk mooi weer en sommige mensen zijn moedig genoeg zich in het koude water te wagen. 

Het indrukwekkende witte gebouw, dat er gedeeltelijk als een pier uit ziet, is de club Maritimo Gaditano. Een super architectuur en landmark voor La Caleta Beach. Voor ons is het te koud om te zwemmen dus gaan we het fort bezoeken. 
 
La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

La Caleta Beach Cadiz

Previous Cadiz article: Playa de la Victoria

Previous Beach article: Urbina Bay dry and wet hiking, Punta Morena, Galapagos

Return to main page

Monday, 20 February 2017

Lava hike on Punta Moreno, Isabela Island, Galapagos

Isabela Island is rather big and has many faces. Our two previous articles show pictures of animals and beach locations. That morning, we were landing with the zodiacs on black lava rocks. All Galapagos Islands are volcanic and this is a young island.

Our hike is continuously on hard underground, it almost looks like the whole region was burned down except some green surfaces. The water elements and canyons make this lava world extraordinary. Sometimes you can spot flamingo's in this lake.

Isabela Island is redelijk groot en toont ons vele gezichten. In onze twee vorige artikelen tonen we u foto's van dieren en een strand locatie. Die ochtend, landen we met de zodiacs op het harde zwarte lava gesteende. Alle Galapagos eilanden zijn vulkanisch en dit is een jong eiland. 

Onze wandeling is volledig op deze lava ondergrond. Het lijkt er net op dat het volledige gebied werd opgebrand met enkele groene oppervlaktes als uitzondering. De water partijen en ravijnen maken deze lava wereld buitengewoon. Soms kan je hier in de meren flamingo's spotten. 
 
Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Lave Hike Punta Moreno

Previous Galapagos article: Urbina Bay dry and wet hiking, Punta Morena

Previous Volcano article: Sulphur Springs and volcano, St. Lucia

Return to main page